Shopping Basket

Your basket is empty

Brighten the Eyes - (60 x 500mg Tablets)

Brighten the Eyes - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients


Dang Gui Radix Angelicae sinensis


Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata


Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong


Bai Shao Radix Paeoniae alba


Gou Qi Zi Fructus Lycii chinensis


Tu Si Zi Semen Cuscutae


Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi Ju Hua Flos Chrysanthemi


Man Jing Zi Fructus Viticis


Mi Meng Hua Flos Buddlejae


Bai Ji Li Fructus Tribuli


Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata


Hong Zao Fructus Jujubae

SKU: $T06/60


Availability: In stock

$12.59
  • Buy 3 for $11.34 each and save 10%

Reward points With this product, you earn 13 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.