Shopping Basket

Your basket is empty

Brighten the Eyes - (60 x 500mg Tablets)

Brighten the Eyes - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong

Bai Shao Radix Paeoniae alba

Gou Qi Zi Fructus Lycii chinensis

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi Ju Hua Flos Chrysanthemi

Man Jing Zi Fructus Viticis

Mi Meng Hua Flos Buddlejae

Bai Ji Li Fructus Tribuli

Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata

Hong Zao Fructus Jujubae

SKU: $T06/60


Availability: In stock

$12.59
  • Buy 3 for $11.34 each and save 10%

Reward points With this product, you earn 13 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.