Shopping Basket

Your basket is empty

Clear Empty Heat and Cool the Menses - (60 x 500mg Tablets)

Clear Empty Heat and Cool the Menses - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae

Bai Shao Radix Paeoniae Alba

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Huang Qin Radix Scutellariae

Huang Bai Cortex Phellodendri

Xu Duan Radix Dipsaci

Han Lian Cao Herba Ecliptae

Qing Hao Herba Artemisiae Annuae

Di Yu Radix Sanguisorbae

Qian Cao Gen Radix Rubiae Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae

Ou Jie Rhizomatis Nelumbinis Nodus

Gui Qi Zi Fructus Lycii Chinensis

Huang Jing Rhizoma Polygonati

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Xian He Cao Herba Agrimoniae

Ce Bai Ye Cacumen Biotae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Shan Zhu Yu Fructus Corni

SKU: $T43/60


Availability: In stock

$13.52
  • Buy 3 for $12.17 each and save 10%

Reward points With this product, you earn 14 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.