Shopping Basket

Your basket is empty

Clear Empty Heat and Cool the Menses - (60 x 500mg Tablets)

Clear Empty Heat and Cool the Menses - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients


Sheng Di Huang Radix Rehmanniae


Bai Shao Radix Paeoniae Alba


Shan Yao Rhizoma Discoreae


Huang Qin Radix Scutellariae


Huang Bai Cortex Phellodendri


Xu Duan Radix Dipsaci


Han Lian Cao Herba Ecliptae


Qing Hao Herba Artemisiae Annuae


Di Yu Radix Sanguisorbae


Qian Cao Gen Radix Rubiae Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae


Ou Jie Rhizomatis Nelumbinis Nodus


Gui Qi Zi Fructus Lycii Chinensis


Huang Jing Rhizoma Polygonati


Wu Wei Zi Fructus Schisandrae


Xian He Cao Herba Agrimoniae


Ce Bai Ye Cacumen Biotae


Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis


Mu Dan Pi Cortex Moutan


Shan Zhu Yu Fructus Corni

SKU: $T43/60


Availability: In stock

$13.52
  • Buy 3 for $12.17 each and save 10%

Reward points With this product, you earn 14 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.