Shopping Basket

Your basket is empty

Clear the Palace - (60 x 500mg Tablets)

Clear the Palace - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients


Ban Xia Rhizoma Pinelliae Preparatum


Cang Zhu Rhizoma Atractylodis


Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae


Fu Ling Poria


Xiang Fu Rhizoma Cyperi


Shen Qu Massa Medicata Fermentata


Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong


Tu Si Zi Semen Cuscutae Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae


Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis


Ze Lan Herba Lycopi


Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris


Huang Bai Cortex Phellodendri


Chuan Niu Xi Radix Cyathulae


Yi Yi Ren Semen Coicis


Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii

SKU: $T45/60


Availability: In stock

$13.52
  • Buy 3 for $12.17 each and save 10%

Reward points With this product, you earn 14 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.