Shopping Basket

Your basket is empty

Clear the Palace - (60 x 500mg Tablets)

Clear the Palace - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients

Ban Xia Rhizoma Pinelliae Preparatum

Cang Zhu Rhizoma Atractylodis

Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae

Fu Ling Poria

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Shen Qu Massa Medicata Fermentata

Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong

Tu Si Zi Semen Cuscutae Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Ze Lan Herba Lycopi

Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris

Huang Bai Cortex Phellodendri

Chuan Niu Xi Radix Cyathulae

Yi Yi Ren Semen Coicis

Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii

SKU: $T45/60


Availability: In stock

$13.52
  • Buy 3 for $12.17 each and save 10%

Reward points With this product, you earn 14 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.