Shopping Basket

Your basket is empty

Drain the Jade Valley - (60 x 500mg Tablets)

Drain the Jade Valley - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients

Bi Xie Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae

Yi Yi Ren Semen Coicis

Huang Bai Cortex Phellodendri

Fu Ling Poria

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Ku Shen Radix Sophorae Flavescentis

Huang Qi Radix Astragali

She Chuang Zi Fructus Cnidii

Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Che Qian Zi Semen Plantaginis

Cang Zhu Rhizoma Atractylodis

Chuan Niu Xi Radix Cyathulae

SKU: $T47/60


Availability: In stock

$12.59
  • Buy 3 for $11.33 each and save 11%

Reward points With this product, you earn 13 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.