Shopping Basket

Your basket is empty

Drain the Jade Valley - (60 x 500mg Tablets)

Drain the Jade Valley - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients


Bi Xie Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae


Yi Yi Ren Semen Coicis


Huang Bai Cortex Phellodendri


Fu Ling Poria


Mu Dan Pi Cortex Moutan


Ku Shen Radix Sophorae Flavescentis


Huang Qi Radix Astragali


She Chuang Zi Fructus Cnidii


Shi Chang Pu Rhizoma Acori Tatarinowii Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae


Tu Si Zi Semen Cuscutae


Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae


Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis


Shan Yao Rhizoma Discoreae


Che Qian Zi Semen Plantaginis


Cang Zhu Rhizoma Atractylodis


Chuan Niu Xi Radix Cyathulae

SKU: $T47/60


Availability: In stock

$12.59
  • Buy 3 for $11.33 each and save 11%

Reward points With this product, you earn 13 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.