Shopping Basket

Your basket is empty

Heavenly Empress - (60 x 500mg Tablets)

Heavenly Empress - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients


Sheng Di Huang Radix Rehmanniae


Xuan Shen Radix Scrophulariae


Mai Men Dong Radix Ophiopogonis


Tian Men Dong Radix Asparagi


Huang Jing Rhizoma Polygonati


Xi Yang Shen Radix Panacis quinquefolii


Fu Ling Poria


Wu Wei Zi Fructus Schisandrae


Dang Gui Radix Angelicae Sinensis Dan Shen Radix Salviae Miltiorrhizae


Bai Zi Ren Semen Biotae


Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae


Yuan Zhi Radix Polygalae


Jie Geng Radix Platycodi


Qin Jiao Radix Gentianae Macrophyllae


Di Gu Pi Cortex Lycii


Mu Dan Pi Cortex Moutan


Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis

SKU: $T54/60


Availability: In stock

$14.44
  • Buy 3 for $13.00 each and save 10%

Reward points With this product, you earn 15 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.