Shopping Basket

Your basket is empty

Nourish the Soul - (60 x 500mg Tablets)

Nourish the Soul - (60 x 500mg Tablets)

Ingredients:
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Bai Shao Radix Paeoniae alba
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Fu Shen Sclerotium Poriae pararadicis
Zhi Mu Radix Anemarrhenae
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Yuan Zhi Radix Polygalae
Bai Zi Ren Semen Biotae
Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni multiflori
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

SKU: $T78/60


Availability: In stock

$14.44
  • Buy 3 for $13.00 each and save 10%

Reward points With this product, you earn 15 loyalty point(s).


Orders shipped outside of Europe are eligible for VAT relief and will not be charged VAT.